Bioimatges 2023. Tancada la participació.

Gràcies per participar a l’edició de Bioimatges 2023 amb més de 650 fotografies!!


Hem tancat el formulari de participació.


Ara el jurat valorarà les fotografies en cadascuna de les categories i anunciarem els premis al mes de desembre.
 
 
 http://bioimatges.com

Organitza:

C O L · L A B O R A D O RS
A M B  E L   S U P O R T   D E