Bases del concurs

IX Concurs de Fotografia Biològica BIOIMATGES 2023.

1.-Participants

Podran participar tots els alumnes de primària (cicle mitjà i superior), secundària, i de graus universitaris de Catalunya, altres ciutadans interessats en aquesta temàtica i els biòlegs col·legiats. Cada participant podrà concursar únicament amb dues fotografies.

Les dues fotografies també podran concursar al premi de la Secció de Microfotografia i Fotografia de recerca, al premi de fotografia subaquàtica i al premi del Diari Ara.

2.-Temàtica

El tema de les fotografies haurà d’estar relacionat amb la biologia, es podrà mostrar el món viu tant en l’àmbit ecològic,  paisatgístic, d’organisme o cel·lular.

No s’acceptaran fotografies de nius i pollets. Si bé s’acceptaran imatges d’animals en captivitat la qual cosa s’haurà d’indicar a la descripció de la fotografia. Les imatges seguiran el Codi Ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura: www.fotografsnatura.blogspot.com/2009/12/codi-etic-per-fotografs-associats-la.html

3.- Formats de les fotografies

Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, tant d’origen analògic com digital. Hauran de tenir prou qualitat per imprimir-les en paper fotogràfic. S’hauran de presentar en format digital. El format podrà ser: .jpg, .tif, .eps, .psd i amb una  resolució mínima de 300 píxels per polzada, i un pes màxim de 8 MB.

4.- Enviament dels originals

Per participar heu de clicar aquí omplir el formulari i enviar on line.

El màxim de fotografies per participants és dues.

5.-El termini de presentació

Fins al 2 d’octubre de 2023.

6.- Categories i premis.

Hi haurà sis categories per tipus de participants i tres premis especials:  Premi Diari Ara

Premi temàtica: “Microfotografia i fotografia de recerca”

Premi temàtica: “Fotografia subaquàtica”

 1. Una categoria per a alumnes de primària (cicle mitjà i superior)
 2. Una categoria per a alumnes d’ESO
 3. Una categoria per a alumnes de batxillerat i cicles formatius
 4. Una categoria per alumnes universitaris de graus
 5. Una categoria per a professorat i ciutadania
 6. Una categoria per biòlegs col·legiats i precol·legiats

Premis especials:

També es convoquen dos premis més un de “Fotografia subaquàtica” i altre de “Microfotografia i fotografia de recerca”, que seran transversals. És a dir que totes les fotografies presentades  a les diferents categories podran concursar també en aquestes dues seccions.

L’objectiu principal d’aquestes seccións és que hi hagi una participació més nombrosa d’aquest tipus d’imatges que reflecteixi la vida subaquàtica i la vida microscòpica i fomentar entre l’alumnat i el professorat que fotografien amb aquest tipus de tècniques.

Premi diari Ara

Aquest premi recaurà en la fotografia que al costat de la qualitat estètica i tècnica, aporti també una mirada fotoperiodística i tingui un valor documental.

Hi haurà  dues fotografies premiades per cadascuna de les categories, un premi “Diari Ara”, un premi per la secció de “Fotografia subaquàtica”, i un premi per la secció de “Microfotografia i fotografia de recerca”. A més, hi podran  haver mencions especials. Si el jurat ho estimés pertinent tots o alguns premis podrien quedar deserts.

7.- Premis

Primer Premi

 • Del CBC: 250 € per cada una de les categories i una memòria USB de 16 GB.
 • Inclusió de la fotografia premiada a l’exposició itinerant del CBC
 • De LYNX Editions: un lot de llibres.
 • Del Zoo: Un carnet Zoo Club familiar durant un any.
 • Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.Museu Blau.

Segon Premi:

 • Del CBC: 150 € per cada una de les categories i una memòria USB de 16 GB.
 • Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona.
 • Del CBC: USB de 16 GB.
 • Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.Museu Blau.

Premi Microscopia i fotografia de recerca

 • Del CBC: 250 € i una memòria USB de 16 GB.
 • Inclusió de la fotografia premiada a l’exposició itinerant de
 • Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona.
 • Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.Museu Blau.

Premi Fotografia subaquàtica:

 • Del CBC: 250 € i una memòria USB de 16 GB.
 • Inclusió de la fotografia premiada a l’exposició itinerant de
 • De Centre de Busseig Blanes Sub: Bateig de Busseig per 2 persones o Immersió a la Costa Brava per 2 persones.
 • Del Zoo:  Dues entrades d’un dia al Zoo de Barcelona.
 • Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.Museu Blau.

Premi Diari ARA:

 • Una subscripció al Diari Ara Digital per un any.
 • Publicació de la fotografia premiada al diari Ara.
 • Del CBC150 € i una memòria USB de 16 GB.
 • Inclusió de la fotografia premiada a l’exposició itinerant de
 • Del CBC: USB de 16 GB.
 • Visita guiada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.Museu Blau.

Aquest premi ARA, recaurà en l’obra que, al costat de la qualitat estètica i tècnica, aporti també una mirada fotoperiodística i tingui un valor documental.

8.- Drets d’autor

Les imatges presentades al concurs restaran en una base de dades consultable a la web del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb finalitat didàctica, d’ensenyament i de difusió de la biologia i de la ciència en general. Tanmateix, la propietat intel·lectual pertanyerà sempre als seus autors, però aquests cedeixen al Col·legi Oficial de Biòlegs de Catalunya els drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició, de totes les obres presentades  per a la difusió del concurs a la web,  per a publicacions pròpies del CBC i promoció d’activitats del CBC i dels col·laboradors i patrocinadors que no tinguin finalitats comercials, i sempre indicant en nom de l’autor i l’edició del concurs Bioimatges. En cap cas el CBC podrà vendre els drets, ni usar les fotografies per a altres finalitats que es desenvolupen en aquestes bases, sense el permís previ de l’autor.

Les autories de les fotografies participants es posaran sota una licencia Creative Commons que comportarà:

Reconeixement (*Attribution): En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència farà falta reconèixer l’autoria.

No Comercial (*commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

Compartir Igual (*Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

Aquestes obres estaran sota una llicència de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

 9– El jurat

El jurat estarà format, entre d’altres, per membres de les següents entitats

 • Associació Biòlegs Glocals
 • Associació Catalana de Comunicació Científica
 • Col·legi de Biòlegs de Catalunya
 • Departament d’Ensenyament. G.Catalunya.
 • Museu de Ciències Naturals
 • Societat Catalana de Biologia (IEC)
 • Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (ICHN)
 • Submón
 • Diari Ara (pel premi)

L’organització i el jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitats no prevista en aquestes bases.

Normativa protecció de dades:

Accepto la recollida de la informació de les meves dades en aquest formulari de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejo de 27 d’abril de 2016  i el Real Decret-llei 5/2018 de 27 de juliol.

Les dades personals que ens ha facilitat en aquest formulari, s’incorporaran a un fitxer creat sota la responsabilitat del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb la finalitat de dur a terme la valoració de les dades recollides i la comunicació pel concurs de fotografia Bioimatges 2021. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, dirigint un correu electrònic a cbc@cbc.cat.